نمای ترکیبی رومی

نمای ترکیبی رومی

طراحی نمای خارجی سبک ترکیبی رومی. این طراحی که برای یک مجتمع اداری تجاری مسکونی انجام گرفته در شهرستان خمین به اجرا درآمده است.

پاسخی بگذارید

بستن منو